Veelgestelde vragen

Wat betekent PV?
Dit is de afkorting voor fotovoltaïsch en komt van het Engels woord ‘Photo-Voltaic’.

Wat is fotovoltaïsche zonne-energie?
Fotovoltaïsche zonnepanelen of PV-modules die zonlicht omzetten in elektriciteit zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Wat is zonnestroom?
Zonnestroom is elektriciteit uit zonlicht. Zonnestroom wordt ook wel ‘PV’ genoemd. Zo heet het principe waarmee zonnecellen werken: fotovoltaïsche omzetting van licht in elektriciteit. Met een zonnecel wordt licht (‘phos’) in elektriciteit (‘volta’) omgezet. Gekoppelde zonnecellen vormen samen een ‘zonnepaneel’. Panelen met zonnecellen leveren gelijkspanning van 12 of 24 volt. Een netgekoppeld systeem heeft altijd een omvormer om de gelijkspanning om te zetten in 230 volt wisselspanning die direct te gebruiken is voor de elektrische apparaten in huis. Wie meer elektriciteit gebruikt dan de panelen leveren, haalt de extra elektriciteit gewoon uit het net. Is er teveel zonnestroom, dan gaat de overtollige elektriciteit het net in en loopt de elektriciteitsmeter terug.

Wat is het verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren?
Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen die licht omzetten in elektriciteit. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Een zonnecollector is meestal een vlakke zwarte plaat met buizen waardoor een vloeistof loopt. De plaat wordt warm in het daglicht en geeft zijn warmte af aan leidingwater in een voorraadvat. Omzetting van zonlicht in warmte is heel effectief: zelfs in de winter of wanneer de zon maar een paar uur schijnt, kan een zonneboiler voldoende water opwarmen voor normaal huishoudelijk gebruik.

Kan ik ook zonnepanelen plaatsen als ik een huurwoning heb?
In principe is er geen reden waarom dat niet zou kunnen. Je zult wel toestemming moeten hebben van de verhuurder, en goede afspraken moeten maken over het eigendom en wat te doen bij een verhuizing. Als huurder kun je helaas nog niet in aanmerking komen voor subsidie.

Ik zit in een VVE (Vereniging Van Eigenaren). Kan ik toch zonnepanelen op het dak krijgen?
Jazeker. Er zijn twee mogelijkheden. Optie 1: Je koopt zelf de panelen, een bedrijf installeert ze op het (gemeenschappelijke) dak. Je hebt daarvoor schriftelijke goedkeuring nodig van alle andere eigenaren. Optie 2: De panelen worden door de VVE aangekocht. Op die manier verdeel je de investering. De stroomopbrengst evenals de subsidie worden verdeeld onder alle leden.

LET OP: Er gaat in deze situatie maar één leiding via één productiemeter naar het stroomnet. Gevoelsmatig is dat misschien gek omdat de kans klein is dat je jouw eigen groene stroom gebruikt. Maar feitelijk is dit niet anders dan bij gewone huizen. Zonnepanelen voeden het elektriciteitsnet, net als elektriciteitscentrales of windmolens. Hoe meer panelen er zijn geïnstalleerd, des te minder de vervuilende energiecentrales hoeven te produceren.

Hoe werkt een zonnecel?
Zonnecellen of fotovoltaïsche cellen zijn meestal gemaakt van silicium. Ze bestaan uit een dun plaatje met aan de bovenzijde een negatieve lading en aan de onderzijde een positieve lading. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Op dat moment ontstaat een elektrische spanning tussen de positief geladen onderkant en de negatief geladen bovenkant van de cel. Dunne metalen vingers op de voorkant van de cel vangen de opgewekte elektrische stroom op. Zij zijn via de elektrische toepassing verbonden met een metalen plaatje op de achterkant van de cel. Afhankelijk van het type silicium zal de cel een groter of kleiner aandeel van het zonlicht omzetten in elektriciteit. Een zonnecel zet licht dus rechtstreeks om in elektriciteit. Deze gelijkstroom kan batterijen opladen of kleine toestellen rechtstreeks doen werken. En na omzetting in wisselstroom kan zonnestroom ook aan het elektriciteitsnet geleverd worden.

Hoe werkt een zonnepaneel?
Zonnestroomsystemen bestaan uit zonnecellen die aan elkaar worden gekoppeld in PV-panelen. Deze panelen zetten zonlicht om in gelijkstroom (DC) die op zijn beurt via een omvormer wordt omgevormd tot wisselstroom (AC) om compatibel te zijn met het elektriciteitsnet.

Wat is het verschil tussen een autonoom en een netgekoppeld systeem?
Bij lichtinval produceren fotovoltaïsche modules een gelijkstroom. Deze stroom kan rechtstreeks kleine toestellen doen werken of een batterij opladen. Dit is wat er gebeurt in een autonoom systeem. Bij netgekoppelde fotovoltaïsche systemen daarentegen zet een omvormer de gelijkstroom om in wisselstroom met dezelfde kwaliteit als de stroom van het elektriciteitsnet. Daarmee kunnen vervolgens alle elektrische toestellen op laagspanning werken.

Wat betekenen kWh en kWpiek?
1 kWh (energie) = 1 kilowatt (vermogen) gedurende 1 uur (tijd). Een elektrisch verwarmingstoestel van 1000 W verbruikt op 1 uur werking (vol vermogen) dus 1 kWh. Een kWpiek is het theoretisch maximaal vermogen van een fotovoltaïsche installatie met een opgesteld vermogen van 1 kilowatt. Het effectieve vermogen zal echter meestal lager liggen dan het enkel in ideale laboratoriumomstandigheden maximale vermogen.

Heb ik een aparte meter nodig?
Ja, je hebt een productiemeter nodig. Deze meter is nodig om de teruggeleverde elektriciteit uit jouw zonnepanelen te meten. De installateur installeert bij de plaatsing van jouw panelen ook de productiemeter. Daarnaast moet jouw oude meter, idealiter, terugdraaien als je meer stroom aan het net levert dan je op dat moment verbruikt. De meeste mensen hebben zo’n meter. Zo niet, dan regelt de installateur een goede meter.

Als ik elektriciteit teruglever, verdien ik daar dan aan?
Ja. De elektriciteit die je tot een maximum van 5000 kWh per jaar terug levert, wordt “gesaldeerd”. Dat wil zeggen; afgetrokken van de elektriciteit die je verbruikt. Dit is bij wet geregeld. Stel je gebruikt per jaar 3.500 kWh en je levert 1000 kWh per jaar aan het elektriciteitsnet terug, dan hoef je slechts 2.500 kWh te betalen aan jouw elektriciteitsmaatschappij. Je krijgt dus voor de door de zon geproduceerde elektriciteit evenveel als je betaalt voor de elektriciteit die je verbruikt.

Hoe weet ik wat mijn zonnepanelen opbrengen?
Je krijgt een productiemeter in jouw meterkast. Een installateur neemt daarvoor contact op met jouw netwerkbeheerder, dat verplicht is zo’n meter te komen installeren. Voor wie gemakkelijk dagelijkse statistiekjes wil bijhouden, verkopen ze speciale meters die gekoppeld zijn aan jouw computer of aan internet.

Zijn er aanpassingen nodig aan mijn woning of elektrische installatie?
Het kan nodig zijn om een extra stroomgroep aan te maken. De monteurs zijn gecertificeerd om dit te doen. Verder is er nauwelijks sprake van aanpassingen. Ze werken de leidingen en omvormer zo mooi mogelijk weg.

Moet ik de installatie tegen extreem weer beschermen?
Systemen zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden. Storm, sneeuw, strenge vorst of hagel zijn geen probleem.

Heb ik een bouwvergunning nodig om zonnepanelen te installeren?
Nee. Per 1 januari 2003 mogen zonnepanelen zonder vergunning worden geplaatst. Uitzondering hierop zijn woningen die als monument zijn aangemerkt en woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Moet ik voor een fotovoltaïsche installatie een extra verzekering afsluiten?
Consulteer de installateur daarover. In 2009 zijn zonnepanelen inbegrepen in de opstalverzekering. Maar daarom is nog niet je hele installatie, inclusief omvormer en bekabeling, verzekerd. Vraag ook naar de aard van verzekering: brandschade, diefstal, natuurinvloeden,… Blikseminslag is bijvoorbeeld niet altijd inbegrepen.